Zonnepanelen en Windenergie

In Nederland zijn biomassaverbranding, windenergie en energie uit waterkracht de voornaamste bronnen van groene stroom. Windenergie is hiervan een heel belangrijke.

Windenergie
Windenergie wordt geproduceerd door windmolens zoals langs de Afsluitdijk en windmolenparken in de Noordzee. Deze windmolens kunnen veel energie opleveren maar er is ook een groot nadeel. Het is namelijk risicovol om windmolenparken rechtstreeks op het energienet aan te sluiten, want dit betekent dat er huishoudens rechtstreeks van afhankelijk zijn. Als er dan weinig wind staat, betekent dat dus dat de betreffende huishoudens niet genoeg stroom binnen krijgen. Daarom wordt windenergie gewonnen uit windmolens vaak met tussenkomst van een opslagcentrale geregeld. Ook kan er gekozen worden op een andere vorm van extra stroom, zodat er nooit een tekort is op het stroomnetwerk.

Zonnepanelen
Voor particulieren/huishoudens is windstroom niet aantrekkelijk, gezien de kosten van het plaatsen van een windmolen pas worden gedekt met een hoog rendement: hiervoor moet de molen op grote hoogte staan en dat is niet haalbaar in de doorsnee achtertuin. Dit ligt anders bij zonnepanelen. Deze hebben een relatief lage beginkosten en een gunstig rendement (er hoeft geen felle zon te schijnen om warmte en licht op te vangen). Toch zijn in Nederland een paar zonnepanelen op het dak niet genoeg voor een heel huishouden, en wie zonnepanelen heeft, heeft dit in aanvulling op het netwerk. Overtollige energie die ze produceren wordt dan feitelijk ‘terugverkocht’ aan het de energieleverancier. Zo slaat u twee vliegen in één klap, want met zonnepanelen draagt u én bij aan het aandeel groene stroom in Nederland, én na een kleine investering kunt u veel uitsparen op uw rekening.